Arcesium Coding Interview Spørgsmål

Arcesium Array spørgsmål

Spørgsmål 1. Forskel Array | Forespørgsel om rækkeviddeopdatering i O (1) Du får et heltal array og to typer forespørgsler, den ene er at tilføje et givet nummer i et interval og det andet at udskrive hele arrayet. Problemet “Difference Array | Forespørgsel om rækkeviddeopdatering i O (1) ”kræver, at vi udfører rækkeviddeopdateringer i O (1). Eksempel arr [] ...

Læs mere

Spørgsmål 2. Find alle par (a, b) i en matrix, således at a% b = k Problemangivelse Problemet “Find alle par (a, b) i en matrix, således at a% b = k” angiver, at du får en matrix af heltal og en heltalværdi kaldet k. Problemangivelsen beder om at finde ud af parret på en sådan måde, at x ...

Læs mere

Spørgsmål 3. Delmængde med sum delelig med m Problemangivelse Problemet "Delsæt med sum deleligt med m" angiver, at du får en matrix med ikke-negative heltal og et heltal m. Nu skal du finde ud af, om der er en delmængde, der har sum, der kan deles med m. Det er summen af ​​delsættet, der skal give 0 som ...

Læs mere

Arcesium String Spørgsmål

Spørgsmål 4. Længste gentagne efterfølgende Problemet "længst gentaget efterfølgende" siger, at du får en streng som input. Find ud af den længste gentagne efterfølgende, det er den efterfølgende, der findes to gange i strengen. Eksempel aeafbdfdg 3 (afd) Tilgang Problemet beder os om at finde ud af den længste gentagne efterfølgende i strengen. ...

Læs mere

Spørgsmål 5. Mindste palindrom efter udskiftning Problemangivelse I "Mindste palindrom efter udskiftning" -problemet har vi givet inputstrengen med små bogstaver og prikker (.). Vi er nødt til at erstatte alle prikker med et eller andet alfabettegn på en sådan måde, at den resulterende streng bliver et palindrom. Palindromet skal være mindst leksikografisk. Indgang ...

Læs mere

Arcesium træ spørgsmål

Spørgsmål 6. Udfyldelse af næste højre pointere i hver node Leetcode-løsning Problemformulering The Populating Next Right Pointers in Every Node LeetCode Solution – "Populating Next Right Pointers in Every Node" siger, at givet roden af ​​det perfekte binære træ, og vi skal udfylde hver næste pointer i noden til dens næste højre node. Hvis der ikke er næste...

Læs mere

Arcesium Andre spørgsmål

Spørgsmål 7. Maksimal stisum i en trekant Problemangivelse Problemet "Maksimal stisum i en trekant" siger, at du får nogle heltal. Disse heltal er arrangeret i form af en trekant. Du starter fra toppen af ​​trekanten og skal nå den nederste række. For at gøre dette flytter du til ...

Læs mere

Spørgsmål 8. Slet Nth node fra slutningen af ​​den givne linkede liste Problemangivelse Problemet "Slet Nth-node fra slutningen af ​​den givne sammenkædede liste" angiver, at du får en sammenkædet liste med nogle noder. Og nu skal du fjerne nnde node fra slutningen af ​​den linkede liste. Eksempel 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 slet 3. knude fra sidste 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Forklaring: ...

Læs mere

Spørgsmål 9. Kontroller, om der er to intervaller, der overlapper hinanden mellem et givet sæt intervaller Problemangivelse Problemet "Kontroller, om der er to intervaller, der overlapper hinanden mellem et givet sæt intervaller", siger, at du får nogle sæt intervaller. Hvert interval består af to værdier, den ene er starttidspunkt og den anden er sluttidspunktet. Problemangivelsen beder om at kontrollere, om nogen af ​​...

Læs mere

Spørgsmål 10. Word Wrap-problem Problem erklæring Ordet wrap problem angiver, at givet en række ord som input, er vi nødt til at finde antallet af ord, der kan monteres i en enkelt linje ad gangen. Så for at gøre dette sætter vi pauser i den givne rækkefølge, så det udskrevne dokument ...

Læs mere

Translate »