CouponDunia Interview Spørgsmål

KuponDunia Array spørgsmål

Spørgsmål 1. Find antal par i en matrix, således at deres XOR er 0 Problemet "Find antal par i en matrix, således at deres XOR er 0", antager, at vi har givet en række heltal. Problemangivelsen beder om at finde ud af antallet af par, der er til stede i en matrix, som har parret Ai XOR Aj = 0. Bemærk: ...

Læs mere

Spørgsmål 2. Find underarray med en given sum (håndterer negative numre) Problemet "Find underarray med given sum (Handles Negative Numbers)" siger, at du får et heltal array, der også indeholder negative heltal og et tal kaldet "sum". Problemangivelsen beder om at udskrive underarrayet, som summerer sig til et givet nummer kaldet "sum". Hvis mere end en undergruppe ...

Læs mere

Spørgsmål 3. Summen af ​​minimums- og maksimumselementer i alle underarrangementer i størrelse k Problemangivelse Problemet "Summen af ​​minimums- og maksimumelementer for alle underarrangementer i størrelse k" angiver, at du får en matrix, der indeholder positive og negative heltal, find summen af ​​minimums- og maksimumelementer for alle underarrangementer af størrelse k. Eksempler arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Læs mere

Spørgsmål 4. Tæl underarrays med samme antal 1'er og 0'er Problemangivelse Problemet "Tæl underarrays med lige antal 1'er og 0'er" siger, at du får en matrix, der kun består af 0'er og 1'er. Problemangivelsen beder om at finde ud af antallet af underarrays, der består lig med nr. 0's annonce 1'er. Eksempel arr [] = {0, 0, 1, ...

Læs mere

Spørgsmål 5. Find den mindste afstand mellem to tal Problemangivelse Du har givet en matrix og to tal kaldet x og y. Problemet "Find den mindste afstand mellem to tal" beder om at finde ud af den mindst mulige afstand mellem dem. Det givne array kan have fælles elementer. Du kan antage, at både x og y er forskellige. ...

Læs mere

Spørgsmål 6. Find det eneste gentagne element mellem 1 og N-1 Ved at finde det eneste gentagne element mellem 1 og N-1 problem har vi givet en række tilfældige heltal inden for et interval fra 1 til n-1. Der vil være et nummer, der gentages. Din opgave er at finde dette nummer. Eksempel Input [2,3,4,5,2,1] A Output 2 Forklaring 2 er ...

Læs mere

Spørgsmål 7. Næste større element i en matrix Problemangivelse Givet en matrix, finder vi det næste større element i hvert element i arrayet. Hvis der ikke er noget næste større element for dette element, udskriver vi -1, ellers udskriver vi det element. Bemærk: Næste større element er det element, der er større, og ...

Læs mere

KuponDunia træ spørgsmål

Spørgsmål 8. Set nedenfra af et binært træ Problemangivelse Problemet "Set fra bunden af ​​et binært træ" siger, at du får et binært træ, og at du nu skal finde bundvisningen for det givne træ. Når vi ser et træ nedad. De noder, der er synlige for os, er bunden ...

Læs mere

Spørgsmål 9. Maksimal dybde af binært træ Problem erklæring "Maksimal dybde af binært træ" problem angiver, at du får en binær træ datastruktur. Udskriv den maksimale dybde for det givne binære træ. Eksempel Input 2 Forklaring: Maksimal dybde for det givne træ er 2. Fordi der kun er et enkelt element under roden (dvs. ...

Læs mere

KuponDunia Stack Spørgsmål

Spørgsmål 10. Næste større element i en matrix Problemangivelse Givet en matrix, finder vi det næste større element i hvert element i arrayet. Hvis der ikke er noget næste større element for dette element, udskriver vi -1, ellers udskriver vi det element. Bemærk: Næste større element er det element, der er større, og ...

Læs mere

KuponDunia-køspørgsmål

Spørgsmål 11. Summen af ​​minimums- og maksimumselementer i alle underarrangementer i størrelse k Problemangivelse Problemet "Summen af ​​minimums- og maksimumelementer for alle underarrangementer i størrelse k" angiver, at du får en matrix, der indeholder positive og negative heltal, find summen af ​​minimums- og maksimumelementer for alle underarrangementer af størrelse k. Eksempler arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Læs mere

Translate »