Union og skæringspunkt mellem to sammenkædede lister

Givet to sammenkædede lister, opret yderligere to sammenkædede lister for at få forening og skæringspunkt mellem elementerne i eksisterende lister. Eksempel Input: Liste1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Liste2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Output: skæringsliste: 14 → 9 → 5 Union_list:…

Læs mere

Maksimal efterfølgende sum således, at ingen tre er fortløbende

Problemet "Maksimum efterfølgende sum således, at ingen tre er fortløbende" siger, at du får en række heltal. Nu skal du finde en sekvens, der har det maksimale beløb givet, at du ikke kan overveje tre på hinanden følgende elementer. For at huske er en efterfølger intet andet end en matrix ...

Læs mere

Tæl binære sekvenser med lige længde med samme sum af første og anden halvdel

Problemet ”Tæl lige længde binære sekvenser med samme sum af første og anden halvdel bit” siger, at du får et heltal. Find nu ud af antallet af måder at konstruere en binær sekvens af størrelse 2 * n således, at første halvdel og anden halvdel har det samme antal ...

Læs mere

Forespørgsler på XOR af den største ulige divisor i området

Problemangivelse Problemet "Forespørgsler på XOR med største ulige divisor i området" siger, at du får en matrix af heltal og forespørgsel q, hver forespørgsel består af et interval. Problemangivelsen beder om at finde ud af XOR for den største ulige divisor inden for det givne interval ...

Læs mere

Find alle tilladte rækker i en given række i en matrix

Problemangivelse Find alle permuerede rækker i en given række i en matrix angiver, at du får en matrix af størrelse m * n, og et matrixrækkenummer siger 'række'. Problemangivelsen beder om at finde ud af alle de mulige rækker, der er permutation til den givne række. Dette er …

Læs mere

Største sum sammenhængende subarray

Problemerklæring Du får en række heltal. Problemangivelsen beder om at finde ud af den største sum sammenhængende underarray. Dette betyder intet andet end at finde et underarray (kontinuerlige elementer), der har den største sum blandt alle andre underarrays i det givne array. Eksempel arr [] = {1, -3, 4,…

Læs mere

Translate »