Fibonacci nummer LeetCode løsning

Problemsætning Fibonacci-tal LeetCode-løsning – "Fibonacci-tal" angiver, at Fibonacci-tallene, almindeligvis betegnet F(n), danner en sekvens, kaldet Fibonacci-sekvensen, sådan at hvert tal er summen af ​​de to foregående, startende fra 0 og 1 Det vil sige, F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n – 1) + F(n …

Læs mere

Minimum Knight Moves LeetCode-løsning

Problemsætning Minimum Ridder flytter LeetCode Løsning – I et uendeligt skakbræt med koordinater fra -uendeligt til +uendeligt, har du en ridder i kvadrat [0, 0]. En ridder har 8 mulige træk, den kan lave, som illustreret nedenfor. Hvert træk er to felter i en kardinal retning, derefter en firkant i en ortogonal retning. Returner minimumsantallet...

Læs mere

Minimum antal vandhaner, der skal åbnes for at vande en LeetCode-løsning til haven

Problemformulering Minimum antal vandhaner at åbne for at vande en have LeetCode-løsning – Der er en endimensionel have på x-aksen. Haven starter ved punktet 0 og slutter ved punktet n. (dvs. havens længde er n). Der er n + 1 tryk placeret ved punkter [0, 1, …, n] i …

Læs mere

Minimum flytninger til Equal Array Elements LeetCode Solution

Problemsætning Minimum træk til lige arrayelementer LeetCode Løsning – Givet et heltal array numre af størrelsen n, returner det mindste antal træk, der kræves for at gøre alle array-elementer ens. I et træk kan du øge n – 1 elementer i arrayet med 1. Eksempel 1: Input 1: nums = [1, 2, 3] Output: …

Læs mere

Minimum bevæger sig til lige array-elementer Leetcode-løsning

Problemangivelse I dette problem får vi en række heltal. Vi har også lov til at udføre et bestemt sæt operationer på denne matrix. I en operation kan vi øge ”n - 1 ″ (alle elementer undtagen en) elementer i arrayet med 1. Vi skal ...

Læs mere

Keyboard Row Leetcode-løsning

Problem erklæring I dette problem får vi en række strenge. Vi skal finde ud af, hvilke strenge i det givne array der hører til en hvilken som helst række i QWERTY-tastaturet som vist nedenfor: Vi antager, at arrayet indeholder strenge med engelske bogstaver. Eksempel String_Array = {“Anand”, “Soni” ...

Læs mere

Unikke stier Leetcode-løsning

Problemet Unikke stier Leetcode-løsning angiver, at du får to heltal, der repræsenterer størrelsen på et gitter. Brug af gitterets størrelse, længden og bredden af ​​gitteret. Vi skal finde antallet af unikke stier fra øverste venstre hjørne af gitteret til ...

Læs mere

Multiplicer strings Leetcode-løsning

Problemet Multiply Strings Leetcode-løsning beder os om at multiplicere to strenge, der er givet til os som input. Vi er forpligtet til at udskrive eller returnere dette resultat af multiplikation til opkaldsfunktionen. Så for at sige det mere formelt givet to strenge, find produktet af de givne strenge. ...

Læs mere

Antal trillinger med sum mindre end givet værdi

Problem Erklæring Vi har givet en matrix, der indeholder N antal elementer. I det givne array tæller antallet af tripletter med en sum mindre end den givne værdi. Eksempel Input a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Output 7 Mulige tripletter er:…

Læs mere

Translate »