LRU Cache Leetcode-løsning

Problemformulering LRU-cachen LeetCode-løsning – "LRU Cache" beder dig om at designe en datastruktur, der følger Least Recently Used (LRU) Cache. Vi skal implementere LRUCache-klassen, der har følgende funktioner: LRUCache(int kapacitet): Initialiserer LRU-cachen. med positiv størrelseskapacitet. int get(int nøgle): Returner værdien ...

Læs mere

Generer parenteser Leetcode-løsning

Problemformulering Generer parenteser LeetCode Solution – "Generer parenteser" angiver, at givet værdien af ​​n. Vi skal generere alle kombinationer af n par parenteser. Returner svaret i form af en vektor af strenge af velformede parenteser. Eksempel: Input: n = 3 Output: ["((()))",,"(()())","(())()",,"()(())",,"()( )()”] Forklaring: …

Læs mere

Indfangning af regnvand Leetcode-løsning

Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Trapping Rain Water" angiver, at givet en række højder, som repræsenterer et højdekort, hvor bredden af ​​hver søjle er 1. Vi skal finde mængden af ​​vand, der er fanget efter regn. Eksempel: Input: højde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Output: 6 Forklaring: Check …

Læs mere

3Sum nærmeste LeetCode-løsning

Problemsætning 3Sum nærmest LeetCode-løsning – Givet et heltal matrix med længden n og et heltalsmål, find tre heltal i tal, således at summen er tættest på målet. Returner summen af ​​de tre heltal. Du kan antage, at hvert input ville have præcis én løsning. Input: nums = [-1,2,1,-4], mål = 1 Output: …

Læs mere

Leetcode-løsning med det største antal

Problemformulering Det største tal LeetCode Solution – “Largest Number” angiver, at givet en liste over ikke-negative heltal tal, skal vi arrangere tallene på en sådan måde, at de danner det største tal og returnerer det. Da resultatet kan være meget stort, så skal du vende tilbage...

Læs mere

Spiral Matrix III LeetCode Solution

Problemsætning Spiral Matrix III LeetCode Løsning – Du starter ved cellen (rStart, cStart) i et rækker x cols-gitter, der vender mod øst. Det nordvestlige hjørne er ved den første række og kolonne i gitteret, og det sydøstlige hjørne er ved den sidste række og kolonne. Du vil gå i en spiral med uret …

Læs mere

Maksimal længde af en sammenkædet streng med unikke tegn Leetcode-løsning

Problemformulering Den maksimale længde af en sammenkædet streng med unikke tegn LeetCode-løsning – "Maksimal længde af en sammenkædet streng med unikke tegn" siger, at du får en række strenge, og du skal vælge en hvilken som helst efterfølger af den givne matrix og sammenkæde disse strenge for at danne …

Læs mere

Subarray Sum er lig med K LeetCode Solution

Problemformulering Subarray-summen er lig med K LeetCode-løsning – "Subarray-sum er lig med K" angiver, at du får et array af heltal "nums" og et heltal 'k', returnerer det samlede antal kontinuerlige subarrays, hvis sum er lig med 'k'. Eksempel: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Forklaring: Der …

Læs mere

Længste palindromiske understreng LeetCode-løsning

Problemformulering Den længste palindromiske delstreng LeetCode Solution – "Længste palindromiske delstreng" angiver, at Du får en streng s, returner den længste palindromiske understreng i s. Bemærk: Et palindrom er et ord, der læser det samme baglæns som fremad, fx frue. Eksempel: s = "babad" "bab" Forklaring: Alle …

Læs mere

3Sum Leetcode-løsning

Problemangivelse Givet en matrix af n heltal, er der elementerne a, b, c i tal, således at a + b + c = 0? Find alle unikke tripletter i arrayet, der giver summen af ​​nul. Bemærk: at løsningssættet ikke må indeholde duplikater. Eksempel # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Læs mere

Translate »