Mødelokaler II LeetCode-løsning

Problemformulering Mødelokalerne II LeetCode Solution – "Meeting Rooms II" angiver, at du får en række mødetidsintervaller "intervaller", hvor "intervaller[i] = [ start[i], slut[i] ], returnerer minimum antal konferencelokaler påkrævet. Eksempel: intervaller = [[0,30],[5,10],[15,20]] 2 Forklaring: At møde en kan gøres …

Læs mere

Subarray Sum er lig med K LeetCode Solution

Problemformulering Subarray-summen er lig med K LeetCode-løsning – "Subarray-sum er lig med K" angiver, at du får et array af heltal "nums" og et heltal 'k', returnerer det samlede antal kontinuerlige subarrays, hvis sum er lig med 'k'. Eksempel: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Forklaring: Der …

Læs mere

Længste palindromiske understreng LeetCode-løsning

Problemformulering Den længste palindromiske delstreng LeetCode Solution – "Længste palindromiske delstreng" angiver, at Du får en streng s, returner den længste palindromiske understreng i s. Bemærk: Et palindrom er et ord, der læser det samme baglæns som fremad, fx frue. Eksempel: s = "babad" "bab" Forklaring: Alle …

Læs mere

LRU Cache LeetCode Solution

Spørgsmål Design en datastruktur, der følger begrænsningerne for en LRU (Last Recently Used) cache. Implementer LRUCache-klassen: LRUCache(int kapacitet) Initialiser LRU-cachen med positiv størrelseskapacitet. int get(int nøgle) Returner værdien af ​​nøglen, hvis nøglen findes, ellers returner -1. void put(int nøgle, int værdi) Opdater nøglens værdi, hvis nøglen findes. Ellers skal du tilføje nøgleværdi-parret til...

Læs mere

Opdel en streng i Balanced Strings Leetcode-løsning

Problemangivelse I dette problem får vi en række tegn, der kun indeholder 'R' og 'L'. Vi kalder en streng afbalanceret, hvis den har det samme antal 'R'er og' L'er. Vi kan opdele den givne streng i usammenhængende understrenge. Målet er at finde det maksimalt mulige antal ...

Læs mere

Kombination Sum Leetcode-løsning

Problemet Combination Sum Leetcode Solution giver os en matrix eller liste over heltal og et mål. Vi bliver bedt om at finde de kombinationer, der kan laves ved hjælp af disse heltal et vilkårligt antal gange, der tilføjes til det givne mål. Så mere formelt kan vi bruge det givne ...

Læs mere

Unikke stier Leetcode-løsning

Problemet Unikke stier Leetcode-løsning angiver, at du får to heltal, der repræsenterer størrelsen på et gitter. Brug af gitterets størrelse, længden og bredden af ​​gitteret. Vi skal finde antallet af unikke stier fra øverste venstre hjørne af gitteret til ...

Læs mere

Pow (x, n) Leetcode-opløsning

Problemet "Pow (x, n) Leetcode Solution" siger, at du får to tal, hvoraf det ene er et flydende nummer og det andet et heltal. Heltallet betegner eksponenten, og basen er det flydende nummer. Vi bliver bedt om at finde værdien efter evaluering af eksponenten over basen. ...

Læs mere

Permutationer Leetcode-løsning

Problemet Permutationer Leetcode-løsning giver en simpel sekvens af heltal og beder os om at returnere en komplet vektor eller matrix med alle permutationer af den givne sekvens. Så før du går i at løse problemet. Vi burde være fortrolige med permutationer. Så en permutation er intet andet end et arrangement ...

Læs mere

House Robber II Leetcode-løsning

I "House Robber II" -problemet ønsker en røver at røve penge fra forskellige huse. Pengebeløbet i husene er repræsenteret gennem en matrix. Vi er nødt til at finde den maksimale sum penge, der kan foretages ved at tilføje elementerne i en given matrix i henhold til ...

Læs mere

Translate »