Indfangning af regnvand Leetcode-løsning

Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Trapping Rain Water" angiver, at givet en række højder, som repræsenterer et højdekort, hvor bredden af ​​hver søjle er 1. Vi skal finde mængden af ​​vand, der er fanget efter regn. Eksempel: Input: højde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Output: 6 Forklaring: Check …

Læs mere

Enkeltnummer Leetcode-løsning

Problemsætning Enkeltnummer Leetcode-løsning – Vi får et ikke-tomt array af heltal og skal finde et element, der optræder nøjagtigt én gang. Det er givet i spørgsmålet, at hvert element optræder to gange undtagen ét. Eksempel 1: Input: nums = [2,2,1] Output: 1 Eksempel 2: Input: …

Læs mere

Længste palindromiske understreng LeetCode-løsning

Problemformulering Den længste palindromiske delstreng LeetCode Solution – "Længste palindromiske delstreng" angiver, at Du får en streng s, returner den længste palindromiske understreng i s. Bemærk: Et palindrom er et ord, der læser det samme baglæns som fremad, fx frue. Eksempel: s = "babad" "bab" Forklaring: Alle …

Læs mere

Bedste tidspunkt at købe og sælge aktie LeetCode-løsning på

Problemformulering Det bedste tidspunkt at købe og sælge aktier LeetCode Solution – "Bedste tidspunkt at købe og sælge aktier" angiver, at du får en række priser, hvor priser[i] er prisen på en given aktie på en i dag. Du vil maksimere din fortjeneste ved at vælge...

Læs mere

Omarrangere Array således, at arr [i]> = arr [j], hvis jeg er jævn, og arr [i] <= arr [j], hvis jeg er ulige og j <i

Antag at du har et heltal array. Problemangivelsen beder om at omarrangere arrayet på en sådan måde, at elementerne i lige position i en array skal være større end alle elementer før det, og elementerne i ulige positioner skal være mindre end elementerne før det. Eksempel ...

Læs mere

Maksimal matrix fra to givne arrays, der holder orden ens

Antag, at vi har to heltal array af samme størrelse n. Begge arrays kan også indeholde almindelige tal. Problemangivelsen beder om at danne det resulterende array, der indeholder 'n' maksimale værdier fra begge arrays. Den første matrix bør prioriteres (elementer i den første ...

Læs mere

Translate »