Maksimal matrix fra to givne arrays, der holder orden ens

Antag, at vi har to heltal array af samme størrelse n. Begge arrays kan også indeholde almindelige tal. Problemangivelsen beder om at danne det resulterende array, der indeholder 'n' maksimale værdier fra begge arrays. Den første matrix bør prioriteres (elementer i den første ...

Læs mere

Maksimalt antal chokolader, der skal fordeles lige blandt k-studerende

”Det maksimale antal chokolader, der fordeles ligeligt mellem k-studerende”, angiver, at du får n æsker, der indeholder nogle chokolader. Antag at der er k studerende. Opgaven er at fordele det maksimale antal chokolader ligeligt mellem k-studerende ved at vælge på hinanden følgende kasser. Vi kan …

Læs mere

Translate »