Sammenkædning af Array LeetCode Solution

Problemformulering: Sammenkædning af Array LeetCode Løsning – Givet et heltal array nums af længden n, vil du oprette et array ans af længden 2n hvor ans[i] == nums[i] og ans[i + n] == nums[ i] for 0 <= i < n (0-indekseret). Specifikt er ans sammenkædningen af ​​to nums-arrays. Returner arrayet ans. Eksempel : Eksempel 1 Input: nums = [1,2,1] Output: [1,2,1,1,2,1] Forklaring: Matrixen …

Læs mere

Find ud af, om et array er delmængde af et andet array

Problemet "Find ud af om en matrix er delmængde af en anden matrix" angiver, at du får to arrays arra1 [] og array2 []. De givne arrays er på en usorteret måde. Din opgave er at finde ud af, om array2 [] er et undersæt af array1 []. Eksempel arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] er…

Læs mere

Find underarray med en given sum (håndterer negative numre)

Problemet "Find underarray med given sum (Handles Negative Numbers)" siger, at du får et heltal array, der også indeholder negative heltal og et tal kaldet "sum". Problemangivelsen beder om at udskrive underarrayet, der summerer til et givet nummer kaldet "sum". Hvis mere end en undergruppe ...

Læs mere

Tæl binære sekvenser med lige længde med samme sum af første og anden halvdel

Problemet ”Tæl lige længde binære sekvenser med samme sum af første og anden halvdel bit” siger, at du får et heltal. Find nu ud af antallet af måder at konstruere en binær sekvens af størrelse 2 * n således, at første halvdel og anden halvdel har det samme antal ...

Læs mere

Translate »