Maksimal mulig forskel på to undersæt i en matrix

Antag, vi har et heltal array. Problemstillingen "Maksimal mulig forskel på to undergrupper i en matrix" beder om at finde ud af den maksimalt mulige forskel mellem de to undergrupper i en matrix. Betingelser, der skal følges: Et array kan indeholde gentagne elementer, men den højeste frekvens af et element ...

Læs mere

Kontroller, om en given matrix indeholder duplikatelementer inden for k afstand fra hinanden

Problemet "Kontroller, om en given matrix indeholder duplikatelementer inden for k afstand fra hinanden" siger, at vi er nødt til at kontrollere for duplikater i en given ikke-ordnet matrix inden for området k. Her er værdien af ​​k mindre end det givne array. Eksempler K = 3 arr [] =…

Læs mere

Udskriv ændret matrix efter udførelse af kommandoerne for addition og subtraktion

Du får en matrix af størrelse n, i første omgang er alle værdierne i arrayet 0 og forespørgslerne. Hver forespørgsel indeholder de fire værdier, type forespørgsel T, venstre punkt i området, det rigtige punkt i et område og et tal k, du skal ...

Læs mere

Udskriv ændret matrix efter flere matrixintervaller

Problemet "Udskriv modificeret array efter flere array-intervalforøgelsesoperationer" siger, at du får et heltal array, og 'q' antal forespørgsler gives. Der gives også et heltal "d". Hver forespørgsel indeholder to heltal, startværdi og slutværdi. Problemangivelsen beder om at finde ...

Læs mere

Translate »