Maksimal forskel mellem første og sidste indeks for et element i array

Antag, du har en række heltal. Problemet "Maksimal forskel mellem første og sidste indeks for et element i matrix" beder om at finde ud af forskellen mellem det første og sidste indeks for hvert tal, der er til stede i en matrix, således at forskellen er maksimum for alle. Eksempel ...

Læs mere

Hvordan kontrolleres det, om to givne sæt er adskilt?

Problemet "Hvordan kontrolleres, om to givne sæt er uensartede?" angiver, at antager, at du får to sæt i form af array, siger sæt1 [] og sæt2 []. Din opgave er at finde ud af, om de to sæt er usammenhængende sæt eller ej. Eksempel inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Læs mere

Udskriv Fibonacci-sekvens ved hjælp af 2 variabler

Problemangivelse Problemet "Udskriv Fibonacci-sekvens ved hjælp af 2 variabler" siger, at du skal udskrive Fibonacci-sekvensen, men der er en begrænsning for kun at bruge 2 variabler. Eksempel n = 5 0 1 1 2 3 5 Forklaring Udgangssekvensen har de første fem elementer i ...

Læs mere

Translate »