Tæl antallet af trillinger med et produkt svarende til det givne antal

Problemet "Tæl antallet af trillinger med produkt lig med det givne antal" angiver, at vi får et heltal og et tal m. Problemangivelsen beder om at finde ud af det samlede antal tripletter af med produktet er lig med m. Eksempel arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Forklaring Tripletter ...

Læs mere

Hvordan kontrolleres det, om to givne sæt er adskilt?

Problemet "Hvordan kontrolleres, om to givne sæt er uensartede?" angiver, at antager, at du får to sæt i form af array, siger sæt1 [] og sæt2 []. Din opgave er at finde ud af, om de to sæt er usammenhængende sæt eller ej. Eksempel inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Læs mere

Design en stak, der understøtter getMin () i O (1) tid og O (1) ekstra plads

Design en stak, der understøtter getMin () i O (1) tid og O (1) ekstra plads. Den specielle stakdatastruktur skal således understøtte alle stakens operationer som - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () i konstant tid. Tilføj en ekstra operation getMin () for at returnere minimumsværdien ...

Læs mere

Translate »