Find dubletter i et givet array, når elementer ikke er begrænset til et interval

Problemet "Find duplikater i et givet array, når elementer ikke er begrænset til et interval", siger, at du har et array, der består af n heltal. Problemangivelsen det for at finde ud af duplikatelementerne, hvis de findes i arrayet. Hvis der ikke findes et sådant element, returneres -1. Eksempel [...

Læs mere

Skriv en funktion for at få skæringspunktet for to sammenkædede lister

Problemangivelse Problemet “Skriv en funktion for at få skæringspunktet for to sammenkædede lister” siger, at du får to sammenkædede lister. Men de er ikke uafhængige sammenkædede lister. De er forbundet på et eller andet tidspunkt. Nu skal du finde dette skæringspunkt mellem disse to lister. ...

Læs mere

Slet en node fra den sammenkædede liste uden hovedmarkør

Problemangivelse Problemet "Slet en node fra den sammenkædede liste uden hovedmarkør" angiver, at du har en sammenkædet liste med nogle noder. Nu vil du slette en node, men du har ikke dens overordnede node-adresse. Så slet denne node. Eksempel 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 Knude, der skal slettes: 4 2-> 3-> 5-> 6-> 7 ...

Læs mere

Translate »