Find underarray med en given sum (håndterer negative numre)

Problemet "Find underarray med given sum (Handles Negative Numbers)" siger, at du får et heltal array, der også indeholder negative heltal og et tal kaldet "sum". Problemangivelsen beder om at udskrive underarrayet, der summerer til et givet nummer kaldet "sum". Hvis mere end en undergruppe ...

Læs mere

Udskriv ændret matrix efter flere matrixintervaller

Problemet "Udskriv modificeret array efter flere array-intervalforøgelsesoperationer" siger, at du får et heltal array, og 'q' antal forespørgsler gives. Der gives også et heltal "d". Hver forespørgsel indeholder to heltal, startværdi og slutværdi. Problemangivelsen beder om at finde ...

Læs mere

Forespørgsler om områdesum uden opdateringer

Problemangivelse Problemet "Forespørgsler om områdesum uden opdateringer" angiver, at du har en række heltal og et interval. Problemangivelsen beder om at finde ud af summen af ​​alle elementerne inden for det givne interval. Eksempel arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Forespørgsel: {(0, 4), (1, 3)} 40 24 ...

Læs mere

Tæl firdobler fra fire sorterede arrays, hvis sum er lig med en given værdi x

Problemangivelse Problem “Tæl firdobler fra fire sorterede arrays, hvis sum er lig med en given værdi x”, siger at du får fire heltal arrays og en værdi kaldet x. Problemstillingen beder om at finde ud af, hvor mange firdobler der kan dannes af hvilken sum af elementer af ...

Læs mere

Translate »