Hvordan kontrolleres det, om to givne sæt er adskilt?

Problemet "Hvordan kontrolleres, om to givne sæt er uensartede?" angiver, at antager, at du får to sæt i form af array, siger sæt1 [] og sæt2 []. Din opgave er at finde ud af, om de to sæt er usammenhængende sæt eller ej. Eksempel inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Læs mere

Udskriv ændret matrix efter udførelse af kommandoerne for addition og subtraktion

Du får en matrix af størrelse n, i første omgang er alle værdierne i arrayet 0 og forespørgslerne. Hver forespørgsel indeholder de fire værdier, type forespørgsel T, venstre punkt i området, det rigtige punkt i et område og et tal k, du skal ...

Læs mere

Maksimumsum, der øges efterfølgende

Problemangivelse I “Maximum Sum Increasing Subsequence” -problemet har vi givet en matrix. Find summen af ​​den maksimale undersekvens for den givne matrix, det vil sige heltalene i sekvensen er i sorteret rækkefølge. En undersekvens er en del af en matrix, som er en sekvens, der er ...

Læs mere

Translate »