Maksimal mulig forskel på to undersæt i en matrix

Antag, vi har et heltal array. Problemstillingen "Maksimal mulig forskel på to undergrupper i en matrix" beder om at finde ud af den maksimalt mulige forskel mellem de to undergrupper i en matrix. Betingelser, der skal følges: Et array kan indeholde gentagne elementer, men den højeste frekvens af et element ...

Læs mere

Hvordan kontrolleres det, om to givne sæt er adskilt?

Problemet "Hvordan kontrolleres, om to givne sæt er uensartede?" angiver, at antager, at du får to sæt i form af array, siger sæt1 [] og sæt2 []. Din opgave er at finde ud af, om de to sæt er usammenhængende sæt eller ej. Eksempel inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Læs mere

Udskriv ændret matrix efter udførelse af kommandoerne for addition og subtraktion

Du får en matrix af størrelse n, i første omgang er alle værdierne i arrayet 0 og forespørgslerne. Hver forespørgsel indeholder de fire værdier, type forespørgsel T, venstre punkt i området, det rigtige punkt i et område og et tal k, du skal ...

Læs mere

Klon et binært træ med tilfældige markører

Problemerklæring Du får et komplet binært træ med nogle tilfældige henvisninger. Tilfældige henvisninger henvises til knudepunkter, som hver knude peger på andre end dens venstre og højre barn. Så dette ændrer også standardstrukturen for en node i et simpelt binært træ. Nu knudepunktet til ...

Læs mere

Translate »