Indfangning af regnvand Leetcode-løsning

Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Trapping Rain Water" angiver, at givet en række højder, som repræsenterer et højdekort, hvor bredden af ​​hver søjle er 1. Vi skal finde mængden af ​​vand, der er fanget efter regn. Eksempel: Input: højde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Output: 6 Forklaring: Check …

Læs mere

Maksimal matrix fra to givne arrays, der holder orden ens

Antag, at vi har to heltal array af samme størrelse n. Begge arrays kan også indeholde almindelige tal. Problemangivelsen beder om at danne det resulterende array, der indeholder 'n' maksimale værdier fra begge arrays. Den første matrix bør prioriteres (elementer i den første ...

Læs mere

Længde af det største underarray med sammenhængende elementer

Problemet "Længde af det største underarray med sammenhængende elementer" siger, at du får et heltal array. Problemstillingen beder om at finde ud af længden af ​​den længste sammenhængende undergruppe, hvoraf elementerne kan arrangeres i en sekvens (kontinuerlig, enten stigende eller faldende). Tallene i ...

Læs mere

Tæl antallet af trillinger med et produkt svarende til det givne antal

Problemet "Tæl antallet af trillinger med produkt lig med det givne antal" angiver, at vi får et heltal og et tal m. Problemangivelsen beder om at finde ud af det samlede antal tripletter af med produktet er lig med m. Eksempel arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Forklaring Tripletter ...

Læs mere

Design en stak, der understøtter getMin () i O (1) tid og O (1) ekstra plads

Design en stak, der understøtter getMin () i O (1) tid og O (1) ekstra plads. Den specielle stakdatastruktur skal således understøtte alle stakens operationer som - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () i konstant tid. Tilføj en ekstra operation getMin () for at returnere minimumsværdien ...

Læs mere

Translate »