K Nærmeste punkter til oprindelse Leetcode-løsning

Problemformulering De K nærmeste punkter til oprindelse LeetCode-løsning – "K nærmeste punkter til oprindelse" angiver, at givet en matrix af punkter repræsenterer x-koordinater og y-koordinater koordinaterne på XY-planet. Vi skal finde k nærmeste punkter til oprindelsen. Bemærk, at afstanden mellem to...

Læs mere

Maksimal fortjeneste i jobplanlægning Leetcode-løsning

Problemformulering Den maksimale fortjeneste i jobplanlægning LeetCode-løsning – "Maksimal fortjeneste i jobplanlægning" angiver, at du får n job, hvor hvert job starter fra startTime[i] og slutter ved slutTime[i] og opnår profitten af ​​profit[i] ]. Vi er nødt til at returnere den maksimale fortjeneste, som vi kan have sådan …

Læs mere

Leetcode-løsning med det største antal

Problemformulering Det største tal LeetCode Solution – “Largest Number” angiver, at givet en liste over ikke-negative heltal tal, skal vi arrangere tallene på en sådan måde, at de danner det største tal og returnerer det. Da resultatet kan være meget stort, så skal du vende tilbage...

Læs mere

Manglende nummer Leetcode-løsning

Problemsætning Det manglende nummer LeetCode-løsning – "Manglende nummer" angiver, at givet en matrix af størrelse n, der indeholder n distinkte tal mellem [0,n]. Vi skal returnere det nummer, der mangler i intervallet. Eksempel: Input: nums = [3,0,1] Output: 2 Forklaring: Vi kan let observere, at alle …

Læs mere

Sorter matrix efter stigende hyppighed af Leetcode-løsning

Problemangivelse Givet et array med heltal numre, skal du sortere arrayet i stigende rækkefølge baseret på værdiernes hyppighed. Hvis flere værdier har samme frekvens, skal du sortere dem i faldende rækkefølge. Eksempel nums = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] Forklaring: '3' har en frekvens på 1, '1' har en frekvens på ...

Læs mere

Kontroller, om en streng kan bryde en anden streng-Leetcode-løsning

Problemangivelse I dette problem får vi to strenge s1 og s2 med samme størrelse. Kontroller, om en eller anden permutation af streng s1 kan bryde en del permutation af streng s2 eller omvendt. Med andre ord kan s2 bryde s1 eller omvendt. En streng x kan bryde streng y (begge ...

Læs mere

Kryds af to arrays II Leetcode-løsning

Problemangivelse I dette problem gives to arrays, og vi er nødt til at finde ud af skæringspunktet mellem disse to arrays og returnere det resulterende array. Hvert element i resultatet skal vises så mange gange som det vises i begge arrays. Resultatet kan være i en hvilken som helst rækkefølge. Eksempel ...

Læs mere

Relative rangerer Leetcode-løsning

Problemet Relative ranger Leetcode-løsning beder os om at returnere en vektor eller en række strenge, der repræsenterer de relative rækker. Vi forsynes med et array, der repræsenterer den score, som atleter har opnået. Derefter bruger vi det givne score-array til at tildele rækkerne. Der er en lille ændring ...

Læs mere

Relativ sorteringsarray-leetkodeløsning

I dette problem får vi to arrays med positive heltal. Alle elementer i den anden matrix er forskellige og er til stede i den første matrix. Den første matrix kan dog indeholde duplikatelementer eller elementer, der ikke er i den anden matrix. Vi er nødt til at sortere det første array ...

Læs mere

Translate »