Maksimal mulig forskel på to undersæt i en matrix

Antag, vi har et heltal array. Problemstillingen "Maksimal mulig forskel på to undergrupper i en matrix" beder om at finde ud af den maksimalt mulige forskel mellem de to undergrupper i en matrix. Betingelser, der skal følges: Et array kan indeholde gentagne elementer, men den højeste frekvens af et element ...

Læs mere

GCD'er for givne indeksområder i en matrix

Problemangivelse Problemet 'GCD'er af givne indeksområder i en matrix' angiver, at du får et heltalarray og nogle rækkeforespørgsler. Problemangivelsen beder om at finde ud af den største fælles skillevæg i underarrayet, der er dannet inden for området. Eksempel arr [] = {10, 5, 18, 9,…

Læs mere

Binomial koefficient

Problemangivelse Find den binomiale koefficient for en given værdi på n og k. ”I matematik er binomialkoefficienterne de positive heltal, der forekommer som koefficienter i binomialteoremet. Almindeligvis indekseres en binomial koefficient af et par heltal n ≥ k ≥ 0 og skrives som ”- citeret fra Wikipedia. Eksempel n = 5, k…

Læs mere

Implementering af Deque ved hjælp af dobbeltkoblet liste

Problemangivelse Problemet "Implementering af Deque ved hjælp af dobbeltkoblet liste" angiver, at du skal implementere følgende funktioner i Deque eller Dobbelt afsluttet kø ved hjælp af en dobbeltkoblet liste, insertFront (x): Tilføj element x i starten af ​​Deque insertEnd (x ): Tilføj element x i slutningen af ​​...

Læs mere

Translate »